(1)
Dowa, P.; Nallien, E. IMPLEMENTASI PENGGUNAAN APLIKASI E-NADI YANG TERINTEGRASI DENGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM MEWUJUDKAN E-GOVERNMENT. JIAPD 2022, 14, 247-262.